KRUSZARNIA GRUZU

W naszej ofercie znajdą Państwo:

 • kruszenie i wywóz
 • przyjmowanie i sprzedaż gruzu

Doświadczenie i kwalifikacje naszych pracowników oraz nowoczesny, specjalistyczny sprzęt gwarantują najwyższą jakość i bezpieczeństwo wykonywanych usług.
Jakość wykonywanych zleceń w zakresie kruszenia, wyburzania i rozbiórki oraz recyklingu gruzu potwierdzają odpowiednie certyfikaty.

Przyjmowanie gruzu

 • beton oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
 • gruzu ceglany
 • materiały ceramiczne i elementy wyposażenia
 • mieszane odpady z betonu oraz gruzu ceglanego
 • mieszane odpady z budowy, remontów i demontażu oraz elementy wyposażenia niezawierające substancji niebezpiecznych
 • odpady z remontów i rekonstrukcji dróg
 • czysty asfalt niezawierający smoły


Pokruszony gruz można nabyć u nas w frakcjach:

 • odsiewka: 0 – 4 mm
 • kruszywo drobne: 4 – 31,5 mm
 • kruszywo grube: 31,5 – 63 mm

 

Zastosowanie:

 • budowa dróg i autostrad
 • podsypka pod kostkę brukową
 • utwardzanie i niwelacja terenu pod inwestycje wielkopowierzchniowe
 • budowa obiektów inżynieryjnych
 • utwardzanie dróg gruntowych
 • podsypka pod rury i inne instalacje podziemne