BDO – czym jest Baza Danych Odpadowych?

BDO – czym jest Baza Danych Odpadowych?

System Bazy Danych Odpadowych został opracowany przez Ministerstwo Środowiska.

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zawiera dane związane z gospodarką odpadami. Na początku 2020 roku Ministerstwo Ochrony Środowiska wprowadziło obowiązek rejestracji w tym systemie. Ta instytucja dysponuje informacjami o wytwarzanych przez przedsiębiorców odpadach. BDO służy do gromadzenia tych danych oraz kontrolowania czy firmy spełniają swoje obowiązki podatkowe. Oprócz rejestracji w Systemie Bazy Danych Odpadowych często konieczne jest również prowadzenie ewidencji odpadów. Warto dowiedzieć się jacy przedsiębiorcy objęci są obowiązkowym wpisem do Rejestru BDO. Nie zarejestrowanie się w tym systemie może grozić bardzo wysokimi karami finansowymi nawet do 1 000 000 złotych.

BDO – obowiązek rejestracji w rejestrze

Do rejestracji w Bazie Danych Odpadowych zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy wytwarzają, transportują oraz przetwarzają odpady i prowadzą ich ewidencję. Rejestracja jest konieczna również dla firm, które świadczą usługi budowlano-remontowe oraz produkują lub importują opakowania. Kolejnym rodzajem firm, są przedsiębiorstwa, które wprowadzają do Polski produkty w opakowaniach, opony, baterie lub akumulatory czy sprzęt elektroniczny. Istotną informacją jest to, że obowiązek rejestracji w BDO nałożony jest również na jednoosobowe działalności gospodarcze. Także nawet warsztaty samochodowe, księgarnie czy salony kosmetyczne zobligowane są do zarejestrowania w tym systemie. Wspomniany rejestr kontrolowany jest przez Marszałka Województwa. W czasie rejestracji w systemie BDO istotne jest miejsce rejestracji działalności, a miejsce rzeczywistego prowadzenia działalności. W systemie konieczne jest ujęcie obu z tych lokalizacji.

Baza Danych Odpadowych – rejestracja

Przedsiębiorca, który zobowiązany jest do rejestracji w systemie BDO powinien złożyć wniosek o wpis do rejestru przed rozpoczęciem działalności. Podczas gdy chcemy zarejestrować się w systemie BDO, to pierwsze logowanie odbywa się za pomocą Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej. W takim wypadku system może automatycznie sprawdzić i przyjąć do akceptacji nasze dane.

Jeżeli firma zdecyduje się na wykreślenie z rejestru Bazy Danych Odpadowych, to powinna zrobić to przez użycie formularza elektronicznego. Przy użyciu wcześniej utworzonego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, należy złożyć wniosek rejestrowy o wykreślenie na stronie internetowej https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/.

BDO – zmiany z dnia 23.09.2021

Wraz z 23 września do życia weszły zmiany BDO. Między innymi został wydłużony czas na magazynowanie odpadów. Obecnie dopuszczalny czas magazynowania odpadów to 3 lata. Jedynym wyjątkiem są odpady przeznaczone do składowania objęte w art. 25 ust. 5 dopuszczalny czas przechowywania takich odpadów to 1 rok. Nie wszystkie odpady są objęte monitoringiem. Materiały niebędące odpadami niebezpiecznymi zostały wyłączone z obowiązkowego wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów niepalnych.

Mniej korzystną zmianą dla przedsiębiorców jest skrócony termin na rozpoczęcie działalności objętej zezwoleniem. Skrócono ten czas z dwóch lat do jednego roku.

W przypadku gdy podmiot nie rozpocznie działalności w ciągu roku od wydanej decyzji, to jego zezwolenie wygasa. Kolejną zmianą jest uchylenie zapisu o maksymalnej łącznej masie odpadów przechowywanych w tym samym czasie. Masa takich odpadów nie powinna przekroczyć łącznej masy magazynowanych odpadów w ciągu roku.

Sprawdź inne nasze usługi, które realizujemy w EKO-TOM: