Wywóz odpadów na cmentarzach Poznań

Co roku cmentarze zapełnione są ogromnymi ilościami śmieci. Wszystkie wypalone znicze, sztuczne stroiki oraz zwiędnięte wiązanki kwiatów to tylko część odpadów, które wyrzucamy. Ze względu na sporą ilość tego typu odpadów, zarządca cmentarza ma obowiązek podpisać umowę z firmą, która zajmie się wywozem odpadów na cmentarzach. Jest to nieruchomość niezamieszkała i pozbycie się odpadów leży w obowiązku zarządcy. Wszystkie kontenery i pojemniki na śmieci powinny znajdować się w ogólnodostępnym miejscu, tak aby każdy miał możliwość z nich skorzystać. Nie ma potrzeby zabierania odpadów z cmentarza do domu, ponieważ zarządca cmentarza nie może zmusić mieszkańców do zabierania wypalonych zniczy, czy starych kwiatów ze sobą.

 

Wywóz odpadów na cmentarzach Poznań – kontakt:

Tel: 61 8 232 832
Fax: 61 8 126 157

e-mail: bok@eko-tom.pl
e-mail: ola@eko-tom.pl
e-mail: gosia@eko-tom.pl

 

Dlaczego nie powinno się zabierać odpadów cmentarnych do domu?

Wielu mieszkańców, którzy odwiedzają cmentarz, często zabiera odpady ze sobą. Zdecydowanie lepszym wyjściem jest wyrzucenie ich na cmentarzu w wyznaczonym do tego miejscu. Dlaczego tak? Odpowiedź jest bardzo prosta, zabieranie odpadów cmentarnych wpływa negatywnie na koszty ponoszone przez mieszkańców. Zdecydowana większość tych odpadów trafia do pojemnika na odpady zmieszane. Najczęściej są to ozdobne wiązanki, znicze oraz sztuczne kwiaty. Odbiór tej frakcji odpadów jest najdroższy. W przypadku zabierania śmieci z cmentarza do domu, masa odpadów zmieszanych będzie rosła, a to przełoży się na zwiększenie kosztów ponoszonych przez mieszkańców. Ważną kwestią jest to, że te same odpady trafiające do kontenera na cmentarzu są tańsze w wywozie. Uwarunkowane jest to opłatą marszałkowską, która jest niższa w razie odbioru odpadów z cmentarza.

Odpady na cmentarzu – pamiętajmy o ekologii

Ze względu na ogromne ilości śmieci, które ludzkość wytwarza każdego dnia, nawet na cmentarzu warto pamiętać o odpowiedniej segregacji odpadów. Najważniejsze zasady to: wywóz wkładów na baterię w wyznaczone do tego miejsce (PSZOK), wszystkie znicze i wypalone wkłady powinno wrzucać się do pojemnika na odpady zmieszane. Warto również pamiętać, że zwiędnięte kwiaty, koniecznie oczyszczone z plastikowych ozdób i doniczek należy wrzucić do brązowego pojemnika na odpady biodegradowalne. Cieszące się dużą popularnością sztuczne kwiaty powinny trafić do odpadów zmieszanych.

Podczas wyboru zniczy warto również zastanowić się nad ich rodzajem. Jeżeli chcemy zadbać o nasze środowisko, powinno wybrać się znicze elektryczne, które świecą znacznie dłużej niż tradycyjne znicze. Dla zwolenników klasycznych zniczy z woskowymi wkładami zalecamy wybór solidnego znicza, odpornego na warunki atmosferyczne. W takim wypadku wystarczy tylko wymieniać palący się wkład. Ograniczenie odpadów na cmentarzu możemy również osiągnąć, dzięki zdecydowaniu się na kwiaty naturalne. Kwiaty wytworzone z tworzyw sztucznych znacznie dłużej się rozkładają i nie ulegają naturalnej biodegradacji. Jest bardzo dobry sposób na zmniejszenie odpadów powstających na cmentarzu.

Zasady organizacji wywozu cmentarnych śmieci w Poznaniu i okolicach

Każda gmina zobligowana jest do przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w zakresie wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, czyli np. cmentarzy. Gmina może samodzielnie zdecydować o systemie wyrzucania i odbioru odpadów cmentarnych na swoim terenie. Z uwagi na różną specyfikę tych miejsc oraz dla wyboru najkorzystniejszych dla mieszkańców rozwiązań. W przypadku gdy nieruchomości niezamieszkałe objęte są gminnym systemem zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych to w obowiązku gminy leży zorganizowanie wywozu odpadów. Na właścicielu takiej nieruchomości spoczywa obowiązek opłaty za gospodarowanie odpadami. W przypadku cmentarza opłata wynosi iloczyn zapisanej liczby pojemników z odpadami powstającymi na tej nieruchomości oraz stawkę za opłatę wywozu odpadów komunalnych ustanowionych przez radę gminy. Podsumowując, gminy mogą indywidualnie zadecydować o włączeniu cmentarzu do systemu nieruchomości niezamieszkałych.