Odbiór odpadów komunalnych z Gminy Czerwonak

Szanowni Państwo,   informujemy, że od początku kwietnia 2024 r. Spółka EKO-TOM będzie świadczyć usługi odbioru wszystkich odpadów komunalnych z terenu Gminy Czerwonak, tj.: odpadów selektywnych (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne), bioodpadów, odpadów zmieszanych oraz odpadów wystawkowych. W najbliższych dniach otrzymają Państwo harmonogramy odbioru odpadów komunalnych. Harmonogram zostanie również opublikowany w zakładce https://eko-tom.pl/harmonogramy-odbiorow/.