KONTENERYW kontenerach odbieramy wszystkie odpady miedzy innymi zmieszane odpady budowlane, gruz betonowy, gruz ceglany, gruz zmieszany, odpady ceramiczne.
Odbiór odpadów realizujemy w  kontenerach o pojemnościach dostępnych poniżej:


kontener na gruz

Wymiary kontenera:
Długość: 2,00m
Szerokość: 1,20m
Wysokość: 0,80m


kontenery budowlany

Wymiary kontenera:
Długość: 2,00m
Szerokość: 1,30m
Wysokość: 1,00m


kontener na śmieci Poznań

Wymiary kontenera:
Długość: 2,40m
Szerokość: 1,40m
Wysokość: 1,30m

kontener na odpady Poznań

Wymiary kontenera:
Długość: 2,00m
Szerokość: 1,20m
Wysokość: 0,80m

kontener na gruz Suchy Las

Wymiary kontenera:
Długość: 2,00m
Szerokość: 1,30m
Wysokość: 1,00m

kontenery Komorniki

Wymiary kontenera:
Długość: 2,40m
Szerokość: 1,40m
Wysokość: 1,30m


kontenery Poznań

Wymiary kontenera:
Długość: bd
Szerokość: bd
Wysokość: bd


kontenery śmieci Poznań

Wymiary kontenera:
Długość: 3,30m
Szerokość: 1,80m
Wysokość: 1,30m


kontener budowlany Poznań

Wymiary kontenera:
Długość: 3,70m
Szerokość: 1,80m
Wysokość: 1,55m

Wymiary kontenera:
Długość: bd
Szerokość: bd
Wysokość: bd

Wymiary kontenera:
Długość: 3,30m
Szerokość: 1,80m
Wysokość: 1,30m

Wymiary kontenera:
Długość: 3,70m
Szerokość: 1,80m
Wysokość: 1,55m


Wymiary kontenera:
Długość: bd
Szerokość: bd
Wysokość: bd


Wymiary kontenera:
Długość: bd
Szerokość: bd
Wysokość: bd


Wymiary kontenera:
Długość: 3,70m
Szerokość: 1,95m
Wysokość: 2,00m

Wymiary kontenera:
Długość: bd
Szerokość: bd
Wysokość: bd

Wymiary kontenera:
Długość: bd
Szerokość: bd
Wysokość: bd

Wymiary kontenera:
Długość: 3,70m
Szerokość: 1,95m
Wysokość: 2,00m


Wymiary kontenera:
Długość: 6,00m
Szerokość: 1.10m
Wysokość: 2.3m


Wymiary kontenera:
Długość: 6,30m
Szerokość: 2,30m
Wysokość: 2,30m

Wymiary kontenera:
Długość: 6,00m
Szerokość: 1.10m
Wysokość: 2.3m

Wymiary kontenera:
Długość: 6,30m
Szerokość: 2,30m
Wysokość: 2,30m