KONTENERY

W kontenerach odbieramy wszystkie odpady miedzy innymi zmieszane odpady budowlane, gruz betonowy, gruz ceglany, gruz zmieszany, odpady ceramiczne.
Odbiór odpadów realizujemy w  kontenerach o pojemnościach dostępnych poniżej:

Wymiary kontenera:
Długość: 2,00m
Szerokość: 1,20m
Wysokość: 0,80m

Wymiary kontenera:
Długość: 2,00m
Szerokość: 1,30m
Wysokość: 1,00m

Wymiary kontenera:
Długość: 2,40m
Szerokość: 1,40m
Wysokość: 1,30m

Wymiary kontenera:
Długość: 2,00m
Szerokość: 1,20m
Wysokość: 0,80m

Wymiary kontenera:
Długość: 2,00m
Szerokość: 1,30m
Wysokość: 1,00m

Wymiary kontenera:
Długość: 2,40m
Szerokość: 1,40m
Wysokość: 1,30m

Wymiary kontenera:
Długość: bd
Szerokość: bd
Wysokość: bd

Wymiary kontenera:
Długość: 3,30m
Szerokość: 1,80m
Wysokość: 1,30m

Wymiary kontenera:
Długość: 3,70m
Szerokość: 1,80m
Wysokość: 1,55m

Wymiary kontenera:
Długość: bd
Szerokość: bd
Wysokość: bd

Wymiary kontenera:
Długość: 3,30m
Szerokość: 1,80m
Wysokość: 1,30m

Wymiary kontenera:
Długość: 3,70m
Szerokość: 1,80m
Wysokość: 1,55m

Wymiary kontenera:
Długość: bd
Szerokość: bd
Wysokość: bd

Wymiary kontenera:
Długość: bd
Szerokość: bd
Wysokość: bd

Wymiary kontenera:
Długość: 3,70m
Szerokość: 1,95m
Wysokość: 2,00m

Wymiary kontenera:
Długość: bd
Szerokość: bd
Wysokość: bd

Wymiary kontenera:
Długość: bd
Szerokość: bd
Wysokość: bd

Wymiary kontenera:
Długość: 3,70m
Szerokość: 1,95m
Wysokość: 2,00m

Wymiary kontenera:
Długość: 6,00m
Szerokość: 1.10m
Wysokość: 2.3m

Wymiary kontenera:
Długość: 6,30m
Szerokość: 2,30m
Wysokość: 2,30m

Wymiary kontenera:
Długość: 6,00m
Szerokość: 1.10m
Wysokość: 2.3m

Wymiary kontenera:
Długość: 6,30m
Szerokość: 2,30m
Wysokość: 2,30m