Harmonogramy odbiorów

Harmonogramy dla zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej oraz niezamieszkane dla gminy Murowana Goslina, Czerwonak i Oborniki dostępne są w wyszukiwarce poniżej:

Zasady odbioru:

Wywozy realizowane są w godzinach 6:00-22:00.

Zabudowa jednorodzinna:

W celu odbioru odpadów, worki lub pojemniki muszą być wystawione przed posesję w pobliżu bramy w dniu wywozu przed godz. 6.00 Odpady nieudostępnione nie zostaną odebrane.

Zabudowa wielorodzinna:

W celu odbioru odpadów, worki lub pojemniki muszą być wystawione przed posesję w pobliżu bramy w dniu wywozu przed godz. 6.00 lub pozostawione w otwartej altanie śmietnikowe lub pomieszczeniu na pojemniki. W przypadku gdy dostęp do pojemników/worków jest zamykany (brama, zamknięta altanka, drzwi) prosimy o przesłanie na adres firmy trzech opisanych kompletów kluczy.

Firmy i instytucje:

W celu odbioru odpadów, pojemniki muszą być wystawione przed posesję w pobliżu bramy w dniu wywozu przed godz. 6.00 lub pozostawione w otwartej altanie śmietnikowe lub pomieszczeniu na pojemniki. W przypadku gdy dostęp do pojemników/worków jest zamykany (brama, zamknięta altanka, drzwi) prosimy o przesłanie na adres firmy trzech opisanych kompletów kluczy.