DEKRA Certification – już posiadamy

Drodzy Państwo

Mamy zaszczyt poinformować, że Nasza firma posiada już DEKRA Certification sp. z o.o.
Zarejestrowany został pod numerem DD-710/1/14 systemu KZR INiG niniejszym potwierdza jego uzyskanie.