Czym jest opłata recyklingowa i kto jej podlega?

Świat jest zalewany tonami śmieci. Niepokojące obrazki docierają do nas z wysp śmieci na oceanach, a także tego co wyrzuca morze na wiele plaż. Widok jest straszny, a człowiek doprowadził do tego, że ziemia to jeden wielki śmietnik. Możemy walczyć z tym zjawiskiem segregując śmieci, a także zmieniając swoje nawyki. Właśnie dlatego powstała opłata recyklingowa. Czym jest i kto jej podlega?

Co to jest opłata recyklingowa?

Opłata recyklingowa jest podatkiem nakładanym na niektóre materiały nadające się do recyklingu w celu zachęcenia do recyklingu i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. Opłata jest zazwyczaj nakładana na producentów i sprzedawców detalicznych materiałów nadających się do recyklingu. W Polsce, został nałożony obowiązek takiej opłaty dla wszystkich hurtowni i sklepów, które oferują taką możliwość swoim konsumentom. Jest to jednorazowa opłata za zakup torby plastikowej. Za torbę na zakupy z tworzywa sztucznego, której grubość przekracza 15 mikrometrów musi zostać doliczona opłata recyklingowa. Reklamówki o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, czyli tzw. zrywki (bardzo często znajdujące się w dziale z owocami i warzywami) nie podlegają opłacie.

Kto podlega i pobiera opłatę recyklingową?

W wielu krajach na świecie zostały wprowadzone ustawy mające na celu zmniejszenie wykorzystanie plastiku i toreb foliowych. Wiele państw europejskich umożliwia zwrot butelek plastikowych i otrzymanie drobnych sum w punktach sprzedaży (np.: w Niemczech). Inne kraje zakazały sprzedaży jednorazowych reklamówek, a nieprzestrzeganie prawa skutkuje ogromnymi mandatami (np.: na Zanzibarze). W Polsce, w 2018 roku została wprowadzona opłata recyklingowa. Mały krok, lecz może przynieść trochę dobrego dla środowiska. Kto podlega i pobiera opłatę recyklingową? Opłacie podlega każda hurtownia i sklep, który umożliwia zapakowanie towarów do torby z tworzywa sztucznego. Całość opłat pobranych od klientów, przedsiębiorca musi zgłosić do odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego.

Opłata recyklingowa – stawka

Jaka jest wysokość opłaty recyklingowej. Stawka jest bardzo łatwa. Jedna torba to koszt 20 groszy. Każdy przedsiębiorca może pobierać tylko 20 groszy za każdą torbę lub więcej z naliczeniem kwoty ustalonej przez przedsiębiorstwo. Pieniądze trafiają na numer bankowy prowadzony przez marszałka województwa. Podmiot musi również prowadzić ewidencję, a opłatę musi wnieść do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym pobierał opłatę od swoich klientów.

Obowiązek raportowania o opłacie recyklingowej w BDO

Jednostki handlu detalicznego lub hurtowego muszą uzyskać wpis do rejestru BDO. Prowadzący dany podmiot gospodarczy zobligowany jest do składania rocznych sprawozdań, dotyczących liczby nabytych i wydanych toreb. Opłata recyklingowa za reklamówki jest z całą pewnością dobrym krokiem w celu chronienia naszej planety. W przyszłości, możliwe będzie całkowite wyeliminowanie jednorazowych toreb plastikowych z życia mieszkańców w każdym miejscu.