Co należy wziąć pod uwagę przygotowując teren pod kontener na gruz?

Co należy wziąć pod uwagę przygotowując teren pod kontener na gruz?

Przed wyborem kontenera, trzeba odpowiednio określić ilość gruzu. Zbyt duży kontener wiąże się z poniesieniem wyższych kosztów, natomiast zbyt mały, związany jest z koniecznością częstszego wywożenia, co wiąże się z utrudnieniami. Kontenery różnią się one między sobą wielkością, konstrukcją oraz przeznaczeniem. Należy także dochować odpowiednich procedur przed ich ustawieniem i odpowiednio przygotować posesję, aby można było bezpiecznie ustawić kontener na właściwym miejscu.

Jak przygotować teren pod kontener?

Obowiązek zgłoszenia i poniesienia opłat za zajęcie pasa drogowego należy do osoby odpowiadającej za inwestycję. Za niewypełnienie tego obowiązku grozi kara, jeśli lokalizacja jest nieodpowiednia i zagraża bezpieczeństwu, można także być podciągniętym do odpowiedzialności karnej. Wszystkie wytyczne i schemat prawidłowego ustawienia kontenera znajduje się na lokalnych internetowych stronach Zarządcy Dróg. Za umieszczone kontenery na odpady, Poznań, jak i inne miasta pobierają opłaty, jeśli są one umieszczone w pasie drogowym. Należy także zabezpieczyć powierzchnię (drogę, chodnik), na której ma być umieszczony kontener przed porysowaniem, może to być np. płasko ułożona płyta OSB. Bezpieczne ustawienie kontenera na gruncie wymaga przestrzegania kilku zasad przez osobę, która zamawia taką usługę:

 – kontenerów nie należy stawiać na trawnikach ani miękkich powierzchniach, które mogłyby zapadać się pod ciężarem dużego samochodu z pojemnikiem.

 – miejsce ustawienia kontenera powinno być wcześniej szczegółowo wyznaczone, ponieważ jest on dostarczany dużym samochodem ciężarowym,

 – szerokość bramy nie może być mniejsza niż 3m,

 – kiedy kontener będzie umieszczony na terenie pasa ruchu lub w strefie płatnego parkowania, trzeba wcześniej uzyskać pozwolenie od zarządcy terenu.

Kiedy przydają się kontenery na odpady?

Kontenery na odpady przydają się głównie przy gromadzeniu odpadów budowlanych, wykorzystywane są najczęściej podczas wykonywania gruntownych remontów i przeprowadzania budów. W zależności od pory roku przydatne są także kontenery na odpady zielone powstałe przy sprzątaniu parków lub ogrodów. Wywóz odpadów ogrodowych Poznań przeprowadza się sezonowo, ich częstotliwość jest ustalana zazwyczaj na początku roku. W kontenerach tego typu są składowane konary, połamane i suche gałęzie drzew oraz liście. Gromadzenie dużej ilości odpadów jest dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia ich późniejszego wywozu. Zazwyczaj odbiór odpadów w kontenerach Poznań zleca profesjonalnym firmom, które sprawnie i szybko wywożą je do selektywnej zbiórki odpadów. Zapraszamy do kontaktu z opiekunami klienta w firmie EKO TOM.

Sprawdź również inne artykuły poradnikowe: