PSZOK 2021– dokumenty i informacje

PSZOK
INFORMACJE I DOKUMENTY DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2021r.

 

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 1.01.2021 r. na terenie Bazy sprzętowej firmy EKO-TOM funkcjonuje PSZOK, czyli miejsce, do którego właściciele nieruchomości z terenu objętego działalnością Związku Międzygminnego GOAP, w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą bezpłatnie przywieźć następujące odpady:

 

 1. Z Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkane) w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:
 • papier;
 • metal;
 • tworzywa sztuczne;
 • szkło;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony (do 4 sztuk na rok);
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
 • inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki, chemikalia, termometry rtęciowe);
 • odzież i tekstylia;
 • odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki);
 1. Z Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości niezamieszkane) w PSZOK  przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:
 • papier i tektura (w tym opakowania);
 • tworzywa sztuczne (w tym opakowania);
 • metale (w tym opakowania);
 • opakowania wielomateriałowe;
 • opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego;
 • odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
 1. Z terenu rodzinnych ogrodów działkowych i działek rekreacyjnych w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:
 • papier i tektura;
 • tworzywa sztuczne;
 • metale;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • szkło i odpady opakowaniowe ze szkła;
 • odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
 • zużyte opony (do 4 sztuk na rok);
 1. W PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
 • zmieszane odpady komunalne;
 • odpady zawierające azbest;
 • części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii);
 • opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych;
 • sprzęt budowlany;
 • zmieszane odpady budowlane;
 • urządzenia przemysłowe;
 • odpady poprodukcyjne;
 • odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań);
 • odpady nieoznaczone;
 • bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet);
 • butle gazowe;
 • papa;
 • okna plastikowe;
 • gaśnice;
 • wata szklana;

Podstawowe informacje dotyczące Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

Lokalizacja:

Bolechowo – Poligonowa 1a
62-005 Owińska

Godziny otwarcia PSZOK:

od 8.00 do 17.00 – w poniedziałek

od 8.00 do 17.00 – w środę

od 8.00 do 17.00 – w piątek

od 8.00 do 14.00 – w sobotę

w dni ustawowo wolne od pracy PSZOK będzie nieczynny.

Dane kontaktowe:

EKO-TOM Turguła Sp. Jawna

Bolechowo – Poligonowa 1a
62-005 Owińska

Telefon: +48 607 414 414

e-mail: dyspozytor@eko-tom.pl

Po pełną listę załączników prosimy przejść na oficjalną stronę www.goap.poznan.pl

HARMONOGRAMY odbiorów 2021

Harmonogramy dla zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej oraz niezamieszkane dla gminy Murowana Goslina, Czerwonak i Oborniki dostępne są w wyszukiwarce poniżej:

Zasady odbioru:

Wywozy realizowane są w godzinach 6:00-22:00.

Zabudowa jednorodzinna:

W celu odbioru odpadów, worki lub pojemniki muszą być wystawione przed posesję w pobliżu bramy w dniu wywozu przed godz. 6.00  Odpady nieudostępnione nie zostaną odebrane.

Zabudowa wielorodzinna:

W celu odbioru odpadów, worki lub pojemniki muszą być wystawione przed posesję w pobliżu bramy w dniu wywozu przed godz. 6.00 lub pozostawione w otwartej altanie śmietnikowe lub pomieszczeniu na pojemniki. W przypadku gdy dostęp do pojemników/worków jest zamykany (brama, zamknięta altanka, drzwi) prosimy o przesłanie na adres firmy trzech opisanych kompletów kluczy.

Firmy i instytucje:

W celu odbioru odpadów,  pojemniki muszą być wystawione przed posesję w
pobliżu bramy w dniu wywozu przed godz. 6.00 lub pozostawione w otwartej
altanie śmietnikowe lub pomieszczeniu na pojemniki. W przypadku gdy
dostęp do pojemników/worków jest zamykany (brama, zamknięta altanka,
drzwi) prosimy o przesłanie na adres firmy trzech opisanych kompletów
kluczy.12 listopada “jednorazowe święto” – informacje

Informujemy, iż w przypadku podpisania przez Prezydenta RP ustawy o jednorazowym święcie 12 listopada br., odpady komunalne zmieszane, segregowane oraz BIO – zielone, które zgodnie z harmonogramem miały być odbierane od mieszkańców w tym dniu, zostaną odebrane w terminach podanych poniżej:

 

 

 • Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych z dnia 12.11.2018 r. w Poznaniu z ulic Architektów, Czerskiej, Drogowców, Geodetów, Gorajskiej, Jana Henryka Dąbrowskiego, Karsińskiej Łobżenickiej Margonińskiej, Meliorantów, Mrowińskiej, Pelplińskiej, Pniewskiej, Prusimskiej, Przybrodzkiej, Przytocznej, Sępoleńskiej, Skarszewskiej, Starogardzkiej, Tucholskiej, Wejherowskiej, Wituchowskiej odbędzie się w dniu 13.11.2018, tj. we wtorek.
 • Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych z dnia 12.11.2018 r. z miejscowości Białęgi, Białężyn, Przebędowo oraz Trojanowo odbędzie się w dniu 10.11.2018, tj. w sobotę.
 • Wywóz odpadów BIO – zielonych z dnia 12.11.2018 r. w Poznaniu z ulic Ajschylosa, Arystofanesa, Eurypidesa, Hezjoda, Homera (do numeru 195), Owidiusza, Safony, Sofoklesa, Teokryta a także Wergiliusza odbędzie się w dniu 13.11.2018, tj. wtorek.
 • Wywóz odpadów BIO – zielonych z dnia 12.11.2018 r. w Poznaniu z ulic Aleksandra Puszkina, Antona Czechowa, Antoniego Gołubiewa, Czesława Miłosza, Eugeniusza Paukszty, Ewy Szelburg-Zarembiny, Gabrieli Zapolskiej, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Gustawa Macewicza, Iwana Bunina, Iwana Turgieniewa, Jadwigi Łuszczewskiej, Jana Kasprowicza, Janusza Szpotańskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Jerzego Jurandota, Karola Bunscha, Karola Irzykowskiego, ks. Jana Twardowskiego, Leszka Proroka, Literackiej, Lwa Tołstoja, Marii Kuncewiczowej, Melchiora Wańkowicza, Michaiła Bułhakowa, Michaiła Lermontowa, Michała Bałuckiego, Mieczysława Jastruna, Nikołaja Gogola, Narcyzy Żmichowskiej, Poli Gojawiczyńskiej, Stanisława Grochowiaka, Stanisława Lema, Stefana Kisielewskiego, Teodora Parnickiego, Zbigniewa Herberta, Epickiej, Moliera, Stanisława Dygata, Johanna Wolfganga Goethego, Edwarda Stachury, Emila Zoli, Balzaka, Lirycznej, Poetyckiej, Różańskiego i Fryderyka Schillera odbędzie się w dniu 15.11.2018, tj. czwartek.
 • Wywóz odpadów BIO – zielonych z dnia 12.11.2018 w Poznaniu z ulic Bartoszyckiej, Braniewskiej, Brodnickiej, Czaplineckiej, Elbląskiej, Fromborskiej, Gniewskiej, Maszewskiej, Mazurskiej, Orneckiej, Oliwskiej, Pasłęckiej, Puckiej, Santockiej, Świeckiej, Zagórzyckiej odbędzie się w dniu 15.11.2018, tj. czwartek.
 • Wywóz odpadów BIO- zielonych z dnia 12.11.2018 w Poznaniu z ulic Altanowej, Biwakowej, Bojerowej, Dolne Chyby, Kierskiej, Liliowej, Nad Jeziorem, Nad Miedzą, Pawłowickiej, PGR Wielkie, Podjazdowej, Przygranicznej, Sanatoryjnej, Sztormowej, Turystycznej, Szalupowej, Willowej odbędzie się w dniu 14.11.2018, tj. środa.
 • Wywóz odpadów selektywnych (tworzywa sztuczne, papier, szkło) w miejscowości Murowana Goślina z ulic Akacjowej, Brzozowej, Bukowej, Cisowej, Czeremchowej, Długiej, Gajowej, generała Tadeusza Kutrzeby, Jagodowej, Jaśminowej, Jeżynowej, Kłosowej, Leśnej, Łanowej, Malinowej, Miodowej, Radosnej, Raduszyńskiej, Rogu Renifera, Sosnowej, Świerkowej, Źródlanej, Wiśniowej, Morelowej, Czereśniowej, Brzoskwiniowej, Chabrowej Różanej, Krokusowej, Irysowej, Konwaliowej, Storczykowej, Narcyzowej, Wiosennej, Doliny, Oliwkowej odbędzie się w dniu 15.11.2018, tj. czwartek.
 • Wywóz tworzyw sztucznych w systemie pojemnikowym w Poznaniu zostanie zrealizowany w dniu 14.11.2018, tj. w środę.
 • Czerwonak rejon 7 – Miękowo, Czerwonak : od Miękowa do ulicy Zielonej :
  wywóz odpadów zmieszanych – 09 listopada
  wywóz odpadów bio – 09 listopada
 • Czerwonak rejon 8 – od ul. Zielonej (włącznie) do ul. Leśnej (włącznie):
  wywóz odpadów bio – 09 listopada
 • Poznań rejon 13 + wspólnoty:
  wywóz odpadów zmieszanych – 10 listopada
 • Poznań rejon 7:
  wywóz odpadów segregowanych – 10 listopada
  wywóz odpadów bio – 10 listopada
 • Poznań rejon 1:
  wywóz odpadów bio – 10 listopada
 • Czerwonak odpady w pojemnikach – PAPIER – wywóz 13 listopada