PSZOK
informacje i dokumenty

PSZOK w 2018r. funkcjonowanie

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 02.01.2017 r. na terenie Bazy sprzętowej firmy EKO-TOM w funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), czyli miejsce, do którego właściciele nieruchomości z terenu objętego działalnością Związku Międzygminnego GOAP mogą przywieźć następujące odpady:

 1. Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkałe)
  w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:
 • papier;
 • metal;
 • tworzywa sztuczne;
 • szkło;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • odpady ulegające biodegradacji;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
 • inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki, chemikalia, termometry rtęciowe);
 • odzież i tekstylia.
 1. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości niezamieszkałe)
  w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:
 • papier;
 • tworzywa sztuczne;
 • metale;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • szkło.

PEŁNY WYKAZ PRZYJMOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA:

 1. W PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
 • zmieszane odpady komunalne;
 • odpady zawierające azbest;
 • części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii);
 • opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych;
 • sprzęt budowlany;
 • zmieszane odpady budowlane;
 • urządzenia przemysłowe;
 • odpady poprodukcyjne;
 • odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań);
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet).

Podstawowe informacje dotyczące Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

Lokalizacja:

Bolechowo – Poligonowa 1
62-005 Owińska

Godziny otwarcia PSZOK:

od 7.00 do 17.30 – w poniedziałek

od 7.00 do 17.30 – w środę

od 7.00 do 14.00 – w soboty

w dni ustawowo wolne od pracy PSZOK będzie nieczynny.

Dane kontaktowe:

EKO-TOM Turguła Sp. Jawna

Bolechowo – Poligonowa 1
62-005 Owińska

Telefon: +48 607 414 414

e-mail: dyspozytor@eko-tom.pl

Pełny Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów oraz wykaz odpadów przyjmowanych bezpłatnie od właścicieli nieruchomości znajduje się na terenie PSZOK i na niniejszej stronie internetowej Przedsiębiorstwa w formie poniższych załączników:

Po pełną listę załączników prosimy przejść na oficjalną stronę www.goap.poznan.pl